elixir-1

Americká společnost Elixir Medical vznikla v roce 2005, po sedmi letech vývoje a klinických zkoušek začala aktivně uvádět své výrobky na celosvětový trh. Na EuroPCR 2013 společnost oznámila obdržení CE značky pro unikátní bioresorbovatelnou koronární výztuž, kterou uvedli pod obchodním názvem DESolve. Koronární výztuž tohoto typu se začala odborou veřejností označovat také pod zkratkou BRS (Bioresorbable Scaffold). Společnost Elixir Medical se tak stala druhým výrobcem na světě, který obdržel CE značku pro výrobek tohoto typu.

DESyne X2

DESyne X2 patří k poslední generaci lékem potažených koronárních stentů. Produkt se díky svým ultra tenký strutům (0,081 mm) a otevřené buněčné struktuře vyznačuje vysokou flexibilitu. Jeho účinnou látkou je Novolimus, patentovaný společností Elixir Medical. Mezi stenty dostupnými na trhu je DESyne X2 charakteristický tím, že má nejmenší množství účinné látky na stentu: 85 µg (stent o délce 18mm). Vrstva polymeru je méně než 3 µm.

DESolve

DESolve reprezentuje první generaci v technologii koronárního scaffoldu (BRS, Bioresorbable Scaffold). Kombinuje klinicky ověřenou léčivou látku Novolimus   (5 µg/ mm) a jedinečný scaffold design na bázi PLLA, charakteristický trvanlivostí, flexibilitou a ověřenou biokompatibilitou. DESolve v tepně degraduje již během prvního roku po implantaci, v druhém roce plně resorbován tak, že zachovává tepnu v jejím přirozeném stavu.

DESolve lze díky své elasticitě zavést i do tortuózních tepen. Jako jediný scaffold na trhu má unikátní vlastnost tzv. sebekorekce, jež garantuje optimální apozici výztuže na stenu tepny. Výztuž se vždy aponuje do svého nominálního diametru, čímž je sníženo riziko trombózy a nežádoucí restenózy.

DESolve CX Plus

DESolve CX Plus je již druhou generací bioresorbovatelného scaffoldu (BRS). DESolve CX Plus zachovává unikátní charakteristiky DESolvu první generace (degradace do 1 roku, vlastnost sebekorekce), navíc však inovuje zaváděcí systém. Produkt představuje vylepšený balón a menší struty (120µm).

http://www.elixirmedical.com/