qualimed

Nemecká spoločnosť Qualimed vznikla v roku 1997, vtedy sa špecializovala na implantabilné zdravotnícke produkty v oblasti intervenčnej kardiológie. Neskôr expandovala do oblasti periférnych a nevaskulárnych implantátov. V posledných rokoch sa Qualimed zameriava na vývoj biodegradabilných technológií, ktoré kombinuje s liečivými látkami. Spoločnosť sa pýši označeniami CE k viac ako 70 produktom. V jej portfóliu nájdeme stenty, katétre, produkty na báze liečivých látok, biodegradabilné technológie; to všetko sa uplatňuje v intervenčnej a chirurgickej oblasti. Spoločnosť vlastní viac ako 70 patentov.

Corpax

Corpax je balónový katéter PTCA potiahnutý liečivom, ktorý predstavuje účinnú a klinicky overenú kombináciu BTHC a liečivej látky paklitaxel (2,5 µg/mm2). Produkt je dostupný s priemermi 1,5 mm – 4,0 mm a dĺžkami 10 mm – 40 mm.

http://www.qualimed.de/