infraredx

Americká spoločnosť Infraredx Inc. vyvinula unikátny systém na detekciu aterosklerotického plátu bohatého na lipidy v koronárnych artériách. Patentovaný systém TVC Imaging System™ je jediným systémom na detekciu týchto lézií bohatých na lipidy, schváleným americkou FDA.

TVC Imaging System™

Systém TVC Imaging System používa jednorazové katétre TVC Insight, ktoré sú založené na duálnej modalite, t. j. preverenej technológii blízkej infračervenej spektroskopie (NIRS, Near Infrared Spectroscopy) a bežne používanej technológii intravaskulárneho ultrazvuku (IVUS, Intravascular Ultrasound) s frekvenciou 40 MHz. Po zavedení katétra TVC Insight a jednom tzv. pullbacku možno sledovať vnútorné prostredie tepny – jej štruktúru (technológiou IVUS) aj chemické zloženie plátu (technológiou NIRS). V používateľsky príjemnom systémovom rozhraní môžeme analyzovať obraz intravaskulárneho ultrazvuku aj chemogram, teda obraz zo spektroskopickej časti katétra. Sme schopní rozpoznať úseky, v ktorých je tepna bohatá na lipidy, čo môže byť užitočná informácia pre intervenčného kardiológa, ktorý sa pripravuje na implantáciu koronárneho stentu do tepny.

Spoločnosť Infraredx je zadávateľom radu klinických hodnotení, ktoré majú overiť hypotézu, že lézie bohaté na lipidy by mohli byť práve tými léziami, pri ktorých sa vyskytuje najvyšší počet in-stent restenóz a opakovaných infarktov myokardu. Na TCT 2018 sa prezentovali veľmi sľubné údaje štúdie Lipid-Rich-Plaque Study.

Spoločnosť Infraredx pokračuje v inovácii svojich produktov a v súčasnosti predstavuje nový systém Makoto Imaging System, ktorý je kompatibilný s dlhoočakávanými katétrami Dualpro IVUS+NIRS. Zobrazovací systém Makoto Imaging System predstavuje zdokonalené a absolútne intuitívne používateľské rozhranie. Katéter Dualpro IVUS+NIRS opäť využíva obe technológie intravaskulárneho ultrazvuku a blízkej infračervenej spektroskopie.  Nový katéter však funguje na frekvencii 35 MHz až 64 MHz, preto je výsledný obraz kvalitnejší.

https://www.infraredx.com/