frisch-medical

Spoločnosť Frisch Medical ponúka celý rad menšieho kardiovaskulárneho príslušenstva od radiálnych a femorálnych zavádzačov, indeflátorov až po náramok na kompresiu radiálnej tepny.

http://frischmedical.com/